header line
Visie & doel
Realisaties
Onderwijs
Finado
Zambia
Contact
foto
Finado vzw
V.Z.W. Finado is actief in drie landen: EthiopiŽ, HaÔti en ViŽtnam. Afzonderlijke werkgroepen coŲrdineren de projecten en peterschappen in de verschillende landen. De werkgroepen in BelgiŽ staan in voor de fondsenwerving en opvolging van de programma's in bovenvermelde landen.

Dhr. Seyoum Mamo staat als vertegenwoordiger van Finado EthiopiŽ in voor de opvolging van de verschillende projecten. Voor de begeleiding van de peterschappen wordt hij bijgestaan door Mendaye en Misrak. Met de verschillende Ethiopische partners (scholen, tehuizen en kebele) werden partnercontracten afgesloten.

De samenwerking en het overleg met lokale en internationale partners in de uitwerking van de projecten laat ons toe het geld te gebruiken waar het echt nodig is en de uitgaven later op te volgen. V.Z.W. Finado is erkend als instelling voor hulpverlening aan ontwikkelingslanden, zoals bedoeld in art. 104, 4į van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. Voor giften van minimuum € 40,00 op jaarbasis ontvangt de schenker een fiscaal attest. In BelgiŽ trekt Finado naar scholen, wordt er een jaarlijks kerstfeest georganiseerd en verschijnt vier maal per jaar een nieuwsbrief.

Voor de financiering van de waterprojecten lanceerden Filip en Greta een opmerkelijk initiatief: de jaarlijkse deelname aan de Great Ethiopian Run in Addis Abeba waarbij de deelnemers, gelinkt aan Finado, zich laten sponsoren. Ook in 2011 : www.run4water.be