header line
Visie & doel
Realisaties
Onderwijs
Finado
Zambia
Contact
foto
Waarom onderwijs?
Voor Belgische studenten is onderwijs een evidentie. Bijna iedereen krijgt kans op kwalitatief onderwijs. Het is één van de grootste troeven van ons land.

In ontwikkelingslanden is dit niet zo. In Ethiopië leeft bijna 50% van de bevolking onder de armoedegrens en het zijn vooral de jonge kinderen die hiervan het slachtoffer zijn. Er zijn reeds vele organisaties actief in Ethiopië die vooral focussen op de hoognodige basisbehoeften zoals drinkbaar water, medicijnen en kleding. Er is echter een duidelijk gebrek aan investeringen in het onderwijs.

Ook in Zambia, meerbepaald in het Mpongwe district, laat het onderwijs vaak te wensen over. 1/3 van de kinderen heeft er geen kans op onderwijs. Een beroepsopleiding volgen is er overigens onmogelijk.

Student Kick-Off vzw wil hier iets aan veranderen. Wij geloven dat toegang tot onderwijs één van de belangrijkste hefbomen is om kinderen een betere toekomst te kunnen bieden. Daarom gaan wij voluit voor investeringen in infrastructuur en kwalitatief onderwijs voor deze jongeren.